ประโยชน์ของเว็บไซต์

1. ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
2. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ทุกวัน จึงสามารถซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก
4. ช่วยขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือสำนักงาน
5. สามารถให้บริการต่างๆ ของธุรกิจหรือองค์กรแบบออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
6. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กร บริษัท และธุรกิจต่างๆ
7. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
8. ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา
9. คอยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอร้านเปิดให้บริการ
10. เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง
11. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง สำหรับการที่จะมีเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก
12. การมีหน้าร้านทางอินเตอร์เน็ต (Homepage) เป็นการเปิดตัวสู่ตลาดโลก
13. เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือมากขึ้น
14. มีอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า เพื่อความเป็นสากล และความสะดวก
15. เป็นโฆษณาบริษัทฯ หรือองค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
16. เป็นการยกระดับมาตรฐานการซื้อขายภายในประเทศ

 Website ContentInternet MarketingSupportCompany
  บริการจัดทำเว็บไซต์
ออกแบบเนื้อหาและภาพประกอบ
ปรับปรุงเว็บไซต์เดิมที่มี
เงื่อนไขการใช้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Search Engine
วิเคราะห์/ออกแบบเนื้อหาเว็บ
ดูและเว็บไซต์/เว็บบอร์ด
การสั่งซื้อ
การชำระเงิน
ทดลองใช้งาน
วิธีการใช้งาน/คู่มือ
เทคนิคต่างๆ
ติดต่อสอบถาม
รู้จักกับเรา
ร่วมงานกับเรา